Fisa medicala pentru angajare: Care sunt obligatiile angajatorului?

In cazul in care sunteti angajator si urmeaza sa incadrati noi persoane in campul muncii, nu trebuie sa neglijati cateva aspecte importante. Dintre acestea, trebuie sa stiti ca orice nou salariat va trebui sa fie supus unui control medical obligatoriu prin lege, conform legii nr. 53/2003 art. 27, alin (1). In baza acestui control medical se determina daca persoana care urmeaza sa se angajeze este apta pentru prestarea activitatii respective.

 

Astfel, angajatorul este obligat sa asigure salariatilor sau candidatilor acces la serviciile medicale de medicina a muncii, conform art. 186 din Codul muncii.

Urmatorul pas consta in evaluarea aptitudinilor pentru munca in relatie cu starea de sanatate a angajatului de catre medicul specializat in medicina muncii si promovarea adaptarii sarcinilor la posibilitatile angajatului. Astfel, medicul de medicina muncii va intocmi fisa medicala pentru angajare atat la angajare, cat si asigura controlul medical pe toata durata executarii contractului individual de munca, conform art. 189, alin. (1), lit. c) din Codul muncii, coroborat cu art. 8, lit. a) din Legea nr. 418/2004

 

In cazul in care s-a incheiat un contract individual fara o fisa medicala pentru angajare, respectiv fara a fi avizata de catre un medic de medicina muncii, acesta devine nul.

Angajatorul este obligat sa asigure fondurile si conditiile efectuarii serviciilor medicale profilactice necesare pentru a supraveghea starea de sanatate a angajatilor, conform prevederilor art. 7 din HG nr. 355/2007

De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure securitatea si sanatatea in toate aspectele ce privesc munca, conform Directivei 89/391/CEE din 1989 art. 5 alin. (1), coroborat cu art. 6 alin. (1) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si art. 175 alin. (1) din Codul muncii.

 

Dupa cum este prevazut in art. 8 din HG nr. 355/2007, serviciile medicale profilactice sunt intelese ca:

- examen medical la angajare in munca (intocmirea fisei medicale pt angajare);
- examen medicat de adaptare;
- examen medical periodic;
- examen medical pentru reluarea activitatii;
- supraveghere speciala;
- promovarea sanatatii la locul de munca.

 

Examenul medical pentru angajarea in campul muncii se efectueaza pentru:

- cei care urmeaza sa fie angajati cu contract individual de munca, pe perioada determinata sau nedeterminata;
- cei care fie isi schimba locul de munca, fie sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;
- lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

La angajare, controlul medical se face la solicitarea angajatorului, care trebuie sa completeze urmatoarele formulare:
- fisa de solicitare a examenului medical pentru angajare;
- fisa de identificare a factorilor de risc profesional.

 

Doar medicul specializat in medicina muncii poate stabili aptitudinea sau inaptitudinea unei persoane de a munci, conform HG nr. 355/2007, pe baza urmatoarelor criterii:

- compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
- existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
- existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
- existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii.

 

Medicul de medicina muncii poate face diverse propuneri, in functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, pentru:

- adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului (in situatia salariatilor care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati);
- indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;
- includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita.

Rezultatul examenului medical se inregistreaza intr-un dosar medical.