Care sunt noile reglementari in ceea ce priveste regimul armelor pe teritoriul Romaniei?

 

In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania si-a indeplinit obligatiile asumate in acest sens atat prin adoptarea Legii nr.117/2011, cat si prin adoptarea Legii nr.319/2015, ambele pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.

 

La data de 13.06.2017, la nivelul UE a fost emisa Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achizitionarii si detinerii de arme.

 

Conform art.2 din Directiva 2017/853, statele membre UE sunt tinute sa asigure intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma instrumentului european in discutie pana la data de 14.09.2018.

 

Directiva de referinta urmareste sa elimine deficientele constatate in domeniul armelor si munitiilor, printre elementele de noutate regasindu-se:

 

- eliminarea termenului „piesa” introdus prin Directiva 91/477/CEE, ca urmare a includerii elementelor identificate actualmente drept piese in defintia „componentei esentiale”;

 

- posibilitatea acordarii muzeelor a dreptului de a achizitiona si detine arme de foc, componente esentiale si munitie clasificate in categoriile A si B, sub rezerva respectarii unor conditii stricte privind securitatea;

 

- prevenirea realizarii de tranzactii suspecte prin instituirea posibilitatii armurierilor si intermediarilor de a refuza sa finalizeze orice tranzactie pentru achizitia de munitie completa sau de componente de munitie pe care o considera in mod rezonabil suspecta din cauza naturii sau amplorii sale si de a raporta autoritatilor competente orice incercare de realizare a unei astfel de tranzactii.

 

- modificarea termenului de pastrare a evidentelor privind armele de foc si componentele esentiale, inclusiv datele cu caracter personal aferente, care se retin de catre autoritatile competente in sistemele de inregistrare a datelor pe o perioada de 30 de ani.

 

- retragerea autorizatiei pentru achizitionarea si detinerea unei arme de foc clasificate in categoria B in cazul in care se constata ca persoana careia i-a fost acordata respectiva autorizatie detine un incarcator care se poate monta pe arme de foc semiautomate cu percutie centrala sau cu repetitie, care:

 

(a) poate contine mai mult de 20 de cartuse; sau

 

(b) in cazul armelor de foc cu teava lunga, poate contine mai mult de 10 cartuse, exceptand armele din categoria A;

 

- acordarea posibilitatii statelor membre de a decide autorizarea colectionarilor, in cazuri individuale speciale, in mod exceptional si justificate in mod corespunzator, sa achizitioneze si sa detina arme de foc, componente esentiale si munitie clasificate in categoria A.

 

Care sunt schimbarile preconizate?

 

 

Prin modificarile si completarile propuse asupra Legii nr.295/2004 sunt avute in vedere, in principal, urmatoarele aspecte:

 

- alinierea definitiilor din legislatia nationala la cele cuprinse in legislatia europeana;

 

- inlocuirea termenului „piese” cu sintagma „componente esentiale”, a sintagmei „arme de recuzita” cu „arme de spectacol si arme acustice”, a sintagmei „arme de panoplie” cu „arme de foc dezactivate”;

 

- instituirea exceptiei potrivit careia persoanele care nu au implinit 18 ani pot folosi arme de tir in scopul practicarii tirului sportiv, sub anumite conditii;

 

- in cazul armelor neletale supuse autorizarii, asemeni celor letale, in vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma, instituirea obligativitatii efectuarii unei sedinte de tragere anual, intr-un poligon autorizat;

 

- instituirea obligatia marcarii cel putin cu un numar de serie sau un cod alfanumeric sau digital a componentelor esentiale care sunt prea mici pentru a fi marcate corespunzator;

 

- majorarea, la o perioada de 30 de ani, a termenului de pastrare a evidentelor privind armele de foc si componentele esentiale, inclusiv datele cu caracter personal aferente;

 

- instituirea interdictiei de a procura si detine, de catre persoanele fizice, precum si de a comercializa, de catre persoanele juridice, cu exceptia celor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, a incarcatoarelor care se pot monta pe arme de foc semiautomate cu percutie centrala sau cu repetitie, care pot contine mai mult de 20 de cartuse, sau mai mult de 10 cartuse in cazul armelor de foc cu teava lunga;

 

- adoptarea unor norme mai stricte in ceea ce priveste cele mai periculoase arme de foc, pentru a se asigura ca nu sunt permise, cu cateva exceptii limitate si justificate corespunzator, achizitionarea, detinerea sau comertul cu acestea, creandu-se totodata posibilitatea autorizarii, achizitionarii si detinerii de arme de foc, componente esentiale si munitie clasificate in categoria A, cand acest lucru este necesar in scopuri educative, culturale, incluzand filmul si teatrul, de cercetare sau istorice;

 

- crearea posibilitatii de acordare de autorizatii muzeelor recunoscute, pentru achizitionarea si detinerea de arme de foc, componente esentiale si munitie clasificate in categoria A, cand acest lucru este necesar in scopuri istorice, culturale, stiintifice, tehnice, educationale sau de patrimoniu, cu conditia ca acele muzee sa demonstreze, inainte de a li se acorda o astfel de autorizatie, ca au luat masurile necesare pentru a aborda orice riscuri la adresa securitatii sau a ordinii publice, inclusiv prin depozitarea in conditii corespunzatoare;

 

- introducerea in sarcina armurierilor a obligatiei de refuz a tranzactiilor suspecte si, implicit, a celei de sesizare a organelor de politie;

 

- introducerea prevederii ca armele de foc dezactivate dupa data de 8 aprilie 2016 sa poata fi comercializate, transferate si, dupa caz, exportate numai insotite de certificatul de dezactivare;

 

- modificarea Anexei la Legea nr.295/2004 pentru conformarea cu Anexa Directivei 91/477/CEE, astfel cum a fost aceasta modificata prin prevederile Directivei (UE) 2017/853;

 

- in cuprinsul proiectului este instituita o norma potrivit careia Legea nr.295/2004 va fi republicata.

Pe langa toate acestea, este bine de stiut faptul ca Art. 5- (1), privind procedura de autorizare a persoanelor fizice privind procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor, presupune obtinerea urmatoarele documente:

 

c) fisa medicala pentru permis port-arma, in original si in copie, eliberat de o unitate sanitara, publica sau privata, autorizata pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice in vederea procurarii, detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una dintre afectiunile medicale care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii letale sau neletale supuse autorizarii si ca este apt sa detina astfel de arme si munitii, al carui model este prevazut in anexa nr.2;

 

d) aviz psihologic, in original si in copie, din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale sau neletale supuse autorizarii, eliberat, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;

 

De asemenea, odata obtinut permisul de port arma, trebuie avute in vedere si urmatoarele reglementari:

 

Art. 10 - (1) In situatia in care organul de politie competent constata ca exista indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinarii psihologice si medicale, in vederea mentinerii autorizarii pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii letale, efectueaza verificari cu privire la starea de sanatate a detinatorului de arme letale.

 

(2) In situatia de la alin. (1) organul de politie competent efectueaza verificari privind starea de sanatate medicala sau dupa caz psihologica atat in evidentele medicului de familie in a carui evidenta este inscris detinatorul de arme cat si in evidentele unitatilor psihologice din raza de competenta teritoriala.

 

(3) Dupa efectuarea complexului de verificari in evidentele medicale/psihologice, pe baza rezultatelor acestora, ori a altor date din care sa rezulte necesitatea examinarii organul de politie competent emite dispozitia de examinare medicala si/sau psihologica.

 

(4) Atunci cand verificarile efectuate in evidentele unitatilor medicale si/sau psihologice sau rezultatele verificarilor specifice efectuate de structura de politie evidentiaza existenta unor indicii comportamentale care reclama examinarea medicala si/sau psihologica, dreptul de detinere sau dupa caz de port si folosire se suspenda sau se anuleaza, dupa caz, in conditiile art. 28 alin. (2) lit. d), art. 44 alin. (1) lit. d) sau art. 59 alin. (1) lit. i), din Lege.

 

(5) In situatia in care organul de politie solicita examinarea medicala si/sau psihologica ca urmare a unei recomandari exprese din partea medicului si/sau psihologului care, in urma examenelor sau interventiilor medicale/psihologice curente, constata indicii comportamentale temeinice ce ar putea reclama necesitatea examinarii psihologice si medicale, alin. (1) – (4) se aplica in mod corespunzator.